Vækstpolitik

Vækstpolitik i Nyborg Kommune

FREMAD – et nøgleord for vækst og udvikling

Fokus, Robusthed, Effektivitet, Mangfoldighed, Aktivitet og Dynamik

Nyborg Kommune er en dynamisk kommune med stort potentiale for vækst og udvikling. Vi er stolte af at have en sund økonomi og et budget i balance. Vi værdsætter mangfoldighed, tænker i helheder og har fokus på effektiv opgaveløsning. Vi værner om stærke fællesskaber og inddrager borgerne i at løse de udfordringer, der har betydning for det store fællesskab. Vi vil fremad – og det betyder, at vi med en ny vækstpolitik ligger os i selen for at blive en endnu mere attraktiv kommune at bo, arbejde, være turist, drive virksomhed og investere i.

Vækst, udvikling og bedre velfærd

Nyborg Kommune rummer en bred vifte af gode servicetilbud til borgere og virksomheder ligesom udvikling sker i hele kommunen. Vi har de seneste år gjort en række tiltag for at understøtte den positive udvikling bl.a. markedsført kommunen i forhold til bosætning, turisme og gode erhvervsmuligheder, vi er i gang med at afvikle dækningsafgiften, har etableret virksomhedsservice og nedsat priserne på attraktive byggegrunde. Store investeringer i udvikling af by, land og havn og inden for bl.a. kultur- og fritidsområdet gør kommunen mere attraktiv end nogensinde før. Men vi vil meget mere. Vi vil fremad.

Kulturarven er vores fælles identitet

Vores kulturarv, som Danmarks Riges Hjerte skal fortælle historien om, hvem vi er, og hvad vi gerne vil være kendt for. Derfor skal den være folkeligt forankret og være vores fælles identitet. Kulturarven skal være Nyborg Kommunes stærke profil for at tiltrække borgere, virksomheder, turister, arbejdskraft, investeringer mv.

Nyborg - Danmarks Riges Hjerte er det nye slogan, som fremover skal medvirke til at markedsføre Nyborg Kommune.

Samarbejde er vejen frem

Vækstpolitikken "FREMAD i Nyborg Kommune - SAMMEN om vækst og udvikling" hviler på det gode samarbejde, der er etableret med erhvervslivet, turisterhvervet, handelslivet, foreninger og andre aktører. Den sætter retning for at styrke vækst og udvikling i hele kommunen. Målet er klart. Flere virksomheder, flere i beskæftigelse, flere i uddannelse, flere tilflyttere, flere turister, mere handel. 3

Byrådet glæder sig til at fortsætte samarbejdet om at skabe mere vækst og udvikling, så vi sammen kan gøre Nyborg Kommune endnu mere attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i.

Læs mere om Nyborg Kommune her

Læs hele vækstpolitikken her

Sidst opdateret 01. februar 2020