Byggesagsbehandling fremmes i Nyborg Kommune

Byggesager

Fra kommunal side er en kort og acceptabel sagsbehandlingstid meget vigtig. En god sagsbehandling er også mere end blot at være hurtig. Det er vigtigt med en helhedsorienteret service og tilgang til virksomhedernes ønsker og især via en god og forståelig dialog. 

 

Fra 2018 til i dag er antallet af byggesager i Nyborg Kommune steget med over 30%, og dertil trådte der pr. 1. januar 2020 et helt nyt bygningsreglement i kraft. Derudover kom COVID-19 med alle de begrænsninger og udfordringer som byggesagsafdelingen også blev ramt af. Kort sagt; kommunens byggesagsafdeling blev lagt ned. 

 

I bestræbelserne på hurtigst muligt at komme til bunds i sagerne, og samtidig styrke samarbejdet mellem kommunens virksomheder og byggesagsafdeling, er der foretaget en række indsatser.

 

Læs om indsatserne her

Sidst opdateret 22. april 2021