Lønkompensation

Så kan der ansøges fra lønkompensationsordningen.

Virk logo, og tekst nede under hvor der står "midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus/covid-19"

Så er der åbnet op for, at man kan søge om støtte via lønkompensationsordningen.

Der ansøges digitalt her via virk.dk

Før du ansøger

Husk at være opmærksom på følgende:

Lønkompensationsordningen kommer til at omfatte lønmodtagere, der er ansat i de private virksomheder, som er blevet ekstraordinært hårdt ramt økonomisk af COVID-19. En af følgende betingelser skal dog være opfyldt: 

  • Virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne; eller 
  • Virksomheden står overfor at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere.

Lønkompensationsordningen er struktureret på følgende måde: 

  • Månedslønnede lønmodtagere: kompensationen fra staten er 75 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat))
  • Timelønnede lønmodtagere: kompensationen fra staten er 90 % af de pågældende lønmodtageres løn (dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. pr. omfattet fuldtidsansat) 
  • Virksomhederne: kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder.

Læs mere omkring ordningen samt andre muligheder for hjælp og kompensation hos Virksomhedsguidens Corona-beredskab nedenfor.

Virksomhedsguidens corona-beredskab

Sidst opdateret 25. marts 2020