Information til virksomheder om forholdsregler ved coronavirus

Hvis din arbejdsplads er tvivl om, hvordan I skal forholde jer til Corona, er der gode råd at hente fra Sundhedsstyrelsen.

Kvinde der nyser

Sundhedsstyrelsen oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel på information fra virksomheder og andre arbejdspladser om forholdsregler i relation til ny coronavirus og den afledte sygdom COVID-19.

COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd.

- Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit.

- Nys og host i ærme eller albuebøjning.

- Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag. Der opfordres i stedet til at følge ovenstående generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte. Virksomheder kan evt. opsætte dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber, toiletter mv.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forskelligt informationsmateriale, som virksomheder er velkomne til at benytte og hænge op. Det kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona. Materialer findes både på dansk og engelsk.

 

Sygdom bland medarbejder:

COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg medarbejde, hvis denne har feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer OG rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning eller personer med de nævnte symptomer som har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt COVID-19.

Hvis en medarbejder er syg, og bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil arbejdspladsen blive orienteret.

 

Konferencer og/eller arrangementer:

Der skal som udgangspunkt ikke tages særlige forbehold i forhold til afholdelse af arrangementer. Konferencer og store arrangementer kan derfor afholdes som planlagt. Virksomheder kan evt. hænge plakater op med gode hygiejneråd for at forebygge smitte.

 

Medarbejder med kontakt til mange mennesker, eller pakker.

Der skal ikke tages særlige forholdsregler, og der er ikke behov for brug af værnemidler. Der opfordres til at følge de almindelige hygiejneråd.

Læs mere her.

Sidst opdateret 03. marts 2020