Nyborg Kommune - En unik turistdestination

Flere turister skal besøge Nyborg Kommune. De må også gerne tage flere overnatninger og dermed lægge en større omsætning hos turisterhvervene. I Bureauet Nyborg arbejdes der intensivt med netop at understøtte disse gennem det fysiske og digitale værtskab, der er omdrejningspunktet i turismeindsatsen.

I det forgangne år har vi således påbegyndt et fokuseret arbejde med vores digitale tilstedeværelse, fordi den moderne turist netop er digital. ”Det har vist sig at have båret frugt”, siger Claus Bo Petersen, formand for bestyrelsen i Bureauet Nyborg, og tilføjer; ”det unikke antal besøgende på visitnyborg.dk fra 2014 til 2016 steg med ikke mindre end 152 % og steg med 38 % fra 2015 til 2016, som var året, hvor visitnyborg.dk rundede 100.000 og endte på et besøgstal på ca. 114.000. I samme periode er antallet af følgere på VisitNyborgs facebookside nidoblet. Netop vores digitale tilstedeværelse som turistdestination er uhyre vigtig, og det er et af de indsatsområder, som vi aldrig bliver færdige med”. 

Bureauet Nyborg har også planer om at intensivere den del af turismeindsatsen både før, under og efter en turists besøg i Nyborg. I den forbindelse er de også i tæt dialog med byens turisterhverv/turistattraktioner, restauranter og detailhandel, da det også er dem, der skal markedsføres overfor de potentielle turister. I takt med at Bureauet Nyborg har haft succes på de digitale turismeplatforme, er udleveringen af den trykte turistguide også steget, og for første gang nogensinde kunne Bureauet Nyborg allerede ultimo juli 2016 melde udsolgt. ”Derfor har vi i år besluttet at øge antallet af trykte turistguides til trods for, at vi går mere og mere den digitale vej”, udtaler Claus Bo Petersen og tilføjer; ”det er også en indikation på, at flere og flere finder Nyborg Kommune interessant som turistdestination”.

Samtidig har lokalerne, der danner rammen om turistinformationen i Bureauet Nyborg fået en gang ”lak” og er blevet tematiseret, så de besøgende får en oplevelse og en fortælling om Nyborgs historie, ja hele Danmarks historie, som jo i de kommende år skal undergå en forvandling fra kulturarv til verdensarv. Den levende kulturarv, slotsmurstenene og vægmønstret fra Danehofsalen på Nyborg Slot er nu en fast del af Bureauet Nyborg. ”Når slottet lukker ned senere på året, så har vi taget lidt af slottet ned til os. På den måde kan vi stadig holde den unikke fortælling om Nyborg Slot og By i live”, siger Claus Bo Petersen.

I 2017 og årene frem vil ”aktiv turisme”  også indgå som et af Bureauet Nyborgs store turismeindsatsområder og herunder i særdeleshed cykelturisme, hvor Nyborg Kommune sammen med de øvrige medlemskommuner i Destination Fyn har givet hinanden håndslag på, at Fyn skal være cykelturisternes foretrukne destination, så her ligger der et stort fokuseret lokalt arbejde for Bureauet Nyborg, fortæller Niels Høirup, næstformand i Bureauet Nyborg. 

Et andet tiltag, som også glæder Niels Høirup er,  at det i år er lykkes Bureauet Nyborg at holde Vandtårnet åbent for besøgende i sommerperioden modsat sidste år. Dette er muliggjort gennem et kunstudstillingsprojekt, hvor kunstnere i hele Nyborg Kommune er inviteret til at afholde separate udstillinger. Projektet tegner til at blive en succes. Den indledende fællesudstilling med temaet ”VAND” er allerede fuldt booket, og åbner 11. maj, samme dag, hvor Sommeren Skydes Ind. Udstillingssæsonen varer frem til 27. august. De enkelte kunstnere annonceres på visitnyborg.dk.

Niels Høirup glæder sig samtidig over det gode samarbejde, der har været mellem Bureauet Nyborg og Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling med henblik på at styrke og gøre Nyborg kyst mere attraktiv for besøgende og er ikke i tvivl om, at bl.a. de to nye badebroer, der efter planen står færdige i juli måned 2017, vil trække både flere og nye gæster til Nyborgs fine badestrande og trække gæsterne på kysthotellerne ud på en strandpromenadetur. 

 

For yderligere oplysninger, kontakt

Claus Bo Petersen, formand for Østfyns Erhvervsråd og Bureauet Nyborg, e-mail cbp@al-bank.dk

Niels Høirup, formand for Nyborg Turistforening og næstformand i Bureauet Nyborg, e-mail nielshoirup@mail.dk

Sanne Hoffensetz Andresen, turistchef i Bureauet Nyborg, e-mail saha@nyborg.dk


Sidst opdateret 26. april 2017