Nyborg Kommune - Et godt sted at starte virksomhed

Nyborg Kommune - er et vækstlokomotiv og et godt sted at starte virksomhed.

Nyborg Kommune ligger helt i top, når det gælder om at få nye virksomheder til at etablere sig.
Det viser ny stor undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Bisnode, og de tre kommuner i top - Fanø, Stevns og Nyborg - er alle gået omkring én procent frem i samlede antal virksomheder i kommunerne.

Læs mere her

”Én af målsætningerne i Nyborg Kommune/Bureauet Nyborg er at yde optimale betingelser for iværksætteriet, sådan at flest mulige iværksættere får succes og overlever, at der på sigt bliver skabt arbejdspladser og vækst i kommunen”, siger Claus Bo Petersen, formand for bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Bureauet Nyborg har årligt omkring 80 – 90 henvendelser fra borgere, der har overvejelser om at etablere virksomhed, men de mangler sparring, vejledning, at få fulgt op på løse ender, eller bare at få en snak omkring det at gå fra et job med fast løn over til et arbejde, hvor absolut intet er givet på forhånd.

Bureauet Nyborg er repræsenteret med en erhvervschef og en erhvervskonsulent, som begge har prøvet hver deres i det private erhvervsliv. Kompetencerne er brede og dækker fra iværksætteri, ledelse, salg, markedsføring samt ud- og afvikling og det er der behov for, da spørgelysten fra iværksætterne er stor.

Udover en god dialog om mulighederne, vejledning og rådgivning, samarbejder Bureauet Nyborg med flere lokale aktører, herunder advokater, jurister, revisorer og banker, der særdeles velvilligt stiller sig til rådighed omkring rådgivning til de eventuelt kommende virksomhedsejere. ”Det er vigtigt for os, at intet overlades til tilfældighederne, når vi taler om Nyborg Kommunes måske fremtidige virksomheder”, siger Claus Bo Petersen.

I år tilbyder Bureauet Nyborg 3 aktuelle kurser, målrettet såvel etablerede virksomheder som iværksættere. 

Mini hands on økonomi og jura kursus. Her sidder en advokat, en revisor og en bankrådgiver med ved bordet, hvor man på kryds og tværs fortroligt kan spørge om alt indenfor virksomhedsdrift. ”På kurserne er der virkelig spørgelyst. Ofte er det sådan, at når èn kursist stiller et godt spørgsmål, er der 3 andre kursister som noterer svaret, da det også kan være et relevant spørgsmål og svar for dem”, siger erhvervskonsulent Stig Bøgh, som står for kurserne i Bureauet Nyborg.

Et helt nyt tiltag er et Mini hands on kursus i markedsføring på de sociale medier. Her kommer vi omkring nogle af de muligheder, der findes med online markedsføring og hvor de lokale virksomheder/forretninger eventuelt bør rette sit fokus på m.h.t. fremtidige markedsføring. På kurset kommer deltagerne fx omkring mulighederne med Facebook, LinkedIn og søgeoptimeringsmulighederne på Google. På kurset i februar 2017 deltog 20 etablerede erhvervsdrivende og 6 iværksættere.

Næste kursus afholdes den 20. april 2017 og kurset er allerede overtegnet med i alt 30 tilmeldinger. Vi fortsætter derfor succesen og interessen med et kursus efter sommerferien.

Slutteligt skal flagskibet i kursusrække i 2017 nævnes, nemlig FORRETNINGSUDVIKLINGS – kurset. Her undervises iværksættere og nyere opstartede virksomhedsejere professionelt i teori og terminologi, men vigtigst af alt, undervises de i, at udarbejde sin helt egen forretningsplan. ”Uden en forretningsplan vil man ikke have styr på sin virksomhed, hvorfor vi oplever, at flere aldrig kommer i mål med sine drømme om at drive egen virksomhed”, siger Stig Bøgh.

Kurset kører over 5 tirsdage fra kl. 14 - 20. I bestræbelserne på at klæde kursisterne bedst muligt på, tilbydes et 2 timers intromøde til kursusrækken. På den måde kan den enkelte iværksætter forinden tage stilling til, om det er en god ide med et forretningsudviklingskursus hos Bureauet Nyborg

Ultimo året følger Bureauet Nyborg op på kursisterne ved at invitere virksomhederne til en opfølgning på forretningsplanerne og slutter af med at udbyde et minisalgskursus. ”Netværket iværksætterne imellem er tillige noget vi har stort fokus på og gevinsten i dette kan være afgørende for deres videre udvikling og vækst”, siger Claus Bo Petersen.

Nyborg Kommune vil gerne understøtte erhvervslivet, er tilgængelige, i godt humør og klar til at tage i mod nye virksomheder, så velkommen til Bureauet Nyborg, som er indgangen for erhvervslivet i Nyborg Kommune.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt

Claus Bo Petersen, formand for bestyrelsen i Bureauet Nyborg, cbp@al-bank.dk 

Stig Bøgh, erhvervskonsulent i Bureauet Nyborg, stb@nyborg.dk

Sidst opdateret 26. april 2017