Forretningsudvikling

Få viden om - og indblik i de væsentligste faktorer, der spiller ind, når man skal drive sin virksomhed med succes

Udviklingskursus 2021

Udviklingsforløbet består af følgende temadage:

  • Strategi, business- og forretningsplan med målsætninger 
  • Økonomi med budget, likviditet og økonomisk argumentation overfor kunder
  • Ledelse, salgsledelse, selvledelse og ledelse af samarbejdspartner
  • Markedsføring og afsætningskanaler for en virksomhed i vækst
  • Salg, service og forhandling
  • Præsentationsteknik samt præsentation og fremlæggelse 

STRATEGI, BUSINESS- OG FORRETNINGSPLANER

På dette modul tager vi udgangspunkt i udarbejdelse af en forretningsplan. 

Vi arbejder specielt med:

Strategi, Business- og Forretningsplan med målsætninger for 12 - 36 måneder samt:

• Hvor vigtigt er det at have målsætninger og planer for fremtiden?

• Hvor langt ud i fremtiden skal vi tænke?

• Hvad er en Vision, en Mission, Værdier og Målsætninger for noget?

• Hvordan sætter vi SMART-ØF-mål?

• Hvad er en SWOT-analyse – og hvad opnår vi ved at bruge lidt tid på den?

• Hvad kan høre under en og til en Business-plan / Forretningsplan?

• Hvad er dine planer og drømme for de næste 12 – 36 måneder?

• m.m. 

ØKONOMI

På dette modul arbejder vi videre med udgangspunkt i din forretningsplan, idet det er altafgørende for din virksomhed, at du kan lave et realistisk budget, så man kan se hvordan virksomhedens økonomi skal og bør hænge sammen. Der vil derfor blive en kort introduktion til emner som budgettering, regnskab, likviditetsstyring og bogføring. 

Vi arbejder derfor med:
Økonomi med budget, likviditet og økonomisk argumentation overfor kunder samt:
• Hvad er et budget?
• Hvad er et likviditetsbudget?
• Hvordan kalkulerer du fortjeneste på salget?
• Hvad er forskellen på DB og DG (dækningsbidrag og dækningsgrad) ?
• Hvordan argumenterer du i økonomiske vendinger så dine kunder forstår dig?
• Hvad skal med i dit budget?
• Hvordan skaffer du evt. kapital til at udvikle din virksomhed?
• Hvad er forskellen på at tænke økonomi som indkøber og som sælger?
• m.m.

LEDELSE

På dette modul tager vi udgangspunkt i forskellige ledelsesfelter. Hvad er ledelse i virkeligheden for en størrelse, og hvad betyder det for dig som iværksætter? Vi arbejder med ledelse som bred definition, og dykker derefter ned i det at lede indad, udad, fremad, opad og nedad. 

Vi arbejder specielt med:
Ledelse, salgsledelse, og ledelse af samarbejdspartnere samt:
• Hvad er ledelse, og hvad vil det sige at lede?
• Hvad er dit umiddelbare image som leder, og hvad vil du gerne være kendt for som leder?
• Hvad er en leders vigtigste opgaver overfor personalet?
• Hvordan motiverer vi medarbejdere og samarbejdspartnere?
• Kan man lede eksterne samarbejdspartnere?
• Hvad er salgsledelse ud over almindelig ledelse?
• Hvad er god selvledelse?
• Hvordan ser dit Leder-hjul ud?
• Hvad vil du gerne forbedre som leder?

MARKEDSFØRING OG AFSÆTNING

På dette modul arbejder vi med hvad der skal til for at kunderne får øje på netop din virksomhed og oplever den professionel, og hvilke kundegrupper du kan satse på.
Markedsføring er mange ting. Ikke kun en flot hjemmeside og et visitkort. For hvordan og hvem finder frem til din hjemmeside. Der er mange andre parametre der kan arbejdes på og overvejes i arbejdet med at synliggøre din virksomhed.

Vi arbejder specielt med:
Markedsføring og afsætningskanaler for en virksomhed i vækst samt:
• Hvem er dine kunder?
• Hvem kunne du godt tænke dig at have som kunder?
• Hvordan sætter man en plan op for forskellige kundegrupper og afsætningskanaler?
• Hvad er markedsføring for noget – og hvad hører under markedsføring?
• Hvad er presseinformationer for noget?
• Hvad er en marketingsplan for noget og hvad skal med?
• Hvordan styrer vi økonomien i at markedsføre os selv?
• Hvordan sætter du en aktiv og let handlingsplan op for salg og markedsføring?
• m.m.

SALG, SERVICE OG FORHANDLING

På modulet om salg, service og forhandling arbejder vi aktivt med hvad salg og service egentlig er for noget og hvordan vi sætter vores salg i system.
Vi arbejder og træner i at præsentere vores produkt eller serviceydelse på en motiverende måde overfor kunderne, så de lettere køber, frem for at vi skal overtale dem til at købe.
Du lærer om købssignaler og hvad du skal svare skeptiske kunder, der kommer med indvendinger til dit produkt. 

Vi arbejder specielt med:
Salg, service og forhandling for Iværksættere samt:
• Hvad er service egentlig for noget?
• Hvad er salg egentlig for noget?
• Er salg noget man bare kan eller skal det trænes?
• Hvordan sætter man salg og opsøgende salg let i system?
• Hvad er forskellen på salg, mersalg, opsalg og krydssalg?
• Hvad er en forhandling i forhold til et salg?
• Hvordan motiverer vi kunderne til at købe af os – frem for at skulle sælge for meget?
• Hvad er et købssignal – og hvordan behandler vi indvendinger fra kunden?
• Hvad er et købscenter og hvordan hjælper det os i kundedialoger?
• Hvordan præsenterer vi prisen på en let, god og værdifuld måde for kunden?
• m.m.

PROFESSIONELLE PRÆSENTATIONER

På dette modul, arbejder vi aktivt med, hvordan du med power og energi kan overføre din egen begejstring for dit produkt og projekt til andre.
Kropssprog og stemmeføring er i fokus, og efter 1,5 times træning i at præsentere dit endelige oplæg til forretningsmodel, får du mulighed for at præsentere det hele for en udvalgt skare af tilhørere.

Vi arbejder specielt med:
1,5 times Professionelle Præsentationer og fremlægning af kursistens plan samt:
• Hvordan præsenter vi os selv, vores ideer, vores produkter og vores virksomhed med power og energi?
• Hvordan udnytter vi kropssprog og stemmeføring optimalt i en præsentation?
• Hvordan kan vi udnytte bevægelser i rummet under en præsentation?
• m.m.
Derefter præsenterer du din forretningsplan i Byrådssalen på Nyborg Rådhus for de øvrige deltagere og enkelte specielt indbudte gæster.

Mål

Formålet med dette kursus er at give virksomhedsledere/iværksættere i Nyborg- og Kerteminde Kommune, værktøjer og redskaber til at komme bedst fra start eller få styr på tingene i bestræbelserne på at drive egen virksomhed med succes.

Kursusform

Kursusformen er meget aktiv og involverende. Alt som skal læres bliver lært og trænet, når vi er sammen på kursusdagene, og alle deltagere bliver involveret i alle emner vi arbejder med.

Undervisere

Der er forskellige trænere på modulerne. Alle trænere har stor erfaring i de emner de underviser i, og har selv arbejdet med de værktøjer, teknikker og dokumenter, der anvendes på modulerne.
Endvidere vil Erhverv & Vækst / Kerteminde Kommune være repræsenteret på samtlige kursusdage.

Pris

For dig der bor og/eller har virksomhed i Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune er prisen kr. 1.800 + moms.

Er du etableret med CVR nummer ældre end 3 år er prisen kr. 2.500 + moms.

Datoer

9. september 2021

16. september 2021

23. september 2021

30. september 2021

7. oktober 2021

14. oktober 2021

Alle dage kl. 15.00 – 20.00

 

Sted

Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig på e-mail: erhverv@nyborg.dk

Vil du vide mere omkring dine muligheder med dette kursusforløb da kontakt chefkonsulent Stig Bøgh på tlf. 6333 8094 eller mail: stb@nyborg.dk

Sidst opdateret 18. maj 2021