Byggesagsbehandling i Nyborg Kommune fremmes

Byggesager

Fra kommunal side er en kort og acceptabel sagsbehandlingstid meget vigtig. En god sagsbehandling er også mere end blot at være hurtig. Det er vigtigt med en helhedsorienteret service og tilgang til virksomhedernes ønsker og især via en god og forståelig dialog.

 

En tidlig vejledning i en forhåndsdialog, forventningsafstemning om hvad der egentligt kan lade sig gøre, hvordan processen forløber og især at give ansøgeren en oplevelse af, at kommunen lytter og er tilgængelig. Alt sammen tiltag som byggesagsafdelingen i Nyborg Kommune fremadrettet vil prioritere højt.

 

Fra 2018 til i dag er antallet af byggesager i Nyborg Kommune steget med over 30%, og dertil trådte der pr. 1. januar 2020 et helt nyt bygningsreglement i kraft. Derudover kom COVID-19 med alle de begrænsninger og udfordringer som byggesagsafdelingen også blev ramt af. Kort sagt; kommunens byggesagsafdeling blev lagt ned.

  

Nye tiltag

I bestræbelserne på hurtigst muligt at komme til bunds i sagerne, og samtidig styrke samarbejdet med kommunens virksomheder og byggesagsafdelingen, er der foretaget følgende indsatser:

 

  • Pr. 1 marts 2021 er der i byggesagsafdelingen ansat 2 nye og kompetente byggesagsbehandlere.


  • Pr. 1. maj 2021 omstruktureres afdelingen med endnu mere fokus på kerneopgaven, nemlig at kunne yde behandling og vejledning hurtigst og mest muligt effektivt. I den forbindelse opslås en stilling for at tilføre endnu en medarbejder til byggesagsteamet. 

 

  • Der er pr. 1. maj 2021 lavet aftale med et eksternt konsulentfirma omkring en periodisk support til byggesagsbehandlingen. 

 

  • Erhverv & Vækst har nedsat en gruppe, som vi har kaldt 'Håndværker Arbejdsgruppen'. Her i sidder repræsentanter fra byggesag, Jobcentret, Erhverv & Vækst og håndværksmestre fra 10 forskellige fag. På møderne vender vi især samarbejdet, udviklingsmuligheder og naturligvis udfordringer - alt i bestræbelserne på at optimere arbejdsgangen og samarbejdet mellem erhvervslivet og Nyborg Kommune. Arbejdsgruppen vælges på demokratisk vis ind på det årlige håndværksmøde, hvor alle kommunens håndværksmestre inviteres til en aften med informationer og dialog. 

 

Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med kommunens virksomheder, og vi tror på, at de nye tiltag vil kunne give mærkbare positive forbedringer for alle parter.

  

Har du spørgsmål eller er der noget, du er i tvivl om, så er du meget velkommen til at kontakte Erhverv & Vækst: 

 

Stig Bøgh, chefkonsulent, tlf.  6155 6600, mail:  stb@nyborg.dk

 

Babak Djarahi, erhverv- og udviklingschef, tlf. 2762 0757, mail: bdj@nyborg.dk

Sidst opdateret 22. april 2021